สายทนไฟ(Fire Resistanec)

สายทนไฟ(Fire Resistanec)

26-8-2558-11-19-30
คุณสมบัติต้านทานการติดไฟ (Fire Resistance) คือ สายไฟทีทนต่อการติดไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟ และ ขณะไฟลุกไหม้อยู่ ยังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ปกติ
สายทนไฟ1

FR-6387 OS

FR-6387-OS
 • FIRE RESISTANT  WITH OVERALL SCREEN
 • BS 6387 Cat. CWZ, SS 299-1 PLS Class 1A
 • Mica based fire resistance tape
 • Nominal voltage U0/U: 300/500 V
 • Temperature range -30°C to +90°C
 • LSHF outer sheath • Colour: orange

FR-6387 SC

FR-6387-SC
 • FIRE RESISTANT single-core
 • BS 6387 Cat. CWZ, SS 299-1 PLS Class 1A
 • Mica based fire resistance tape
 • Nominal voltage U0/U: 600/1000 V
 • Temperature range -15°C to +85°C
 • LSHF insulation – flame retardant

FR-6387 MC 0.6/1 kV,

FR-6387-MC
 • FIRE RESISTANT Multicore power cable
 • BS 6387 Cat. CWZ, SS 299-1 PLS Class 1A
 • Mica based fire resistance tape
 • Nominal voltage U0/U: 600/1000 V
 • Temperature range -30°C to +90°C
 • LSHF outer sheath • Colour: orange

FR-6387 MC  300/500v

FR-6387-MCI
 • FIRE RESISTANT  CONTROL
 • BS 6387 Cat. CWZ, SS 299-1 PLS Class 1A
 • Mica based fire resistance tape
 • Nominal voltage U0/U: 300/500 V
 • Temperature range -30°C to +90°C
 • LSHF outer sheath • Colour: orange

FR-6387 SC TWISTED

TW
 • 2 single-core wire twisted together
 • BS 6387 Cat. CWZ, SS 299-1 PLS Class 1A
 • Mica based fire resistance tape
 • Nominal voltage U0/U: 600/1000 V
 • Temperature range -15°C to +85°C
 • LSHF insulation – flame retardant

MCI-Draka Fire Performance

PR
 • Prysmian
 • MAX-FOH
 • LSF : LOW SMOKE HALOGEN-FREE CABLES
 • TECHNICAL INFORMATION

BETAflam FR MI 90

FR-6387-MCI
 • Studer Switzerland
 • BS 6387 Cat. CWZ
 • Glass Mica  tape
 • Nominal voltage  0.6/1kv
 • Temperature range  +90°C
 • Colour:  Red Jaket

FR-6387 SC TWISTED

TW
 • 2 single-core wire twisted together
 • BS 6387 Cat. CWZ, SS 299-1 PLS Class 1A
 • Mica based fire resistance tape
 • Nominal voltage U0/U: 600/1000 V
 • Temperature range -15°C to +85°C
 • LSHF insulation – flame retardant

MCI-Draka Fire Performance

PR
 • Prysmian
 • MAX-FOH
 • LSF : LOW SMOKE HALOGEN-FREE CABLES
 • TECHNICAL INFORMATION

BETAflam FR MI 90

FR-6387-OS
 • Studer Switzerland
 • BS 6387 Cat. CWZ
 • Glass Mica  tape
 • Nominal voltage  0.6/1kv
 • Temperature range  +90°C
 • Colour:  Red Jaket

FR-6387 SC

FR-6387-SC
 • FIRE RESISTANT single-core
 • BS 6387 Cat. CWZ, SS 299-1 PLS Class 1A
 • Mica based fire resistance tape
 • Nominal voltage U0/U: 600/1000 V
 • Temperature range -15°C to +85°C
 • LSHF insulation – flame retardant

FR-6387 MC 0.6/1 kV,

FR-6387-MC
 • FIRE RESISTANT Multicore power cable
 • BS 6387 Cat. CWZ, SS 299-1 PLS Class 1A
 • Mica based fire resistance tape
 • Nominal voltage U0/U: 600/1000 V
 • Temperature range -30°C to +90°C
 • LSHF outer sheath • Colour: orange

FR-6387 MC  300/500v

FR-6387-MCI
 • FIRE RESISTANT  CONTROL
 • BS 6387 Cat. CWZ, SS 299-1 PLS Class 1A
 • Mica based fire resistance tape
 • Nominal voltage U0/U: 300/500 V
 • Temperature range -30°C to +90°C
 • LSHF outer sheath • Colour: orange

FR-6387 SC TWISTED

TW
 • 2 single-core wire twisted together
 • BS 6387 Cat. CWZ, SS 299-1 PLS Class 1A
 • Mica based fire resistance tape
 • Nominal voltage U0/U: 600/1000 V
 • Temperature range -15°C to +85°C
 • LSHF insulation – flame retardant

MCI-Draka Fire Performance

PR
 • Prysmian
 • MAX-FOH
 • LSF : LOW SMOKE HALOGEN-FREE CABLES
 • TECHNICAL INFORMATION

ไบเมนทอล เทอร์โมิเตอร์ (Bimental Thermometer)

03

เป็นที่วัดระดับอุณหภูมิแบบโลหะ ใช้สำหรับวัดระดับอุณหภูมิที่มีความร้อนสูงมากๆ -ลักษณะ เป็นหน้าปัทย์วงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว

-

เกจวัดแรงดัน Pressure Gauge

04
Pressure gauge เกจวัดแรงดัน เครื่องมือวัดความดันสำหรับ อากาศ ของเหลว หรือ ก๊าซ
-

วายสแตนเนอร์ทองเหลือง(Brass Strainer)

05
วายสแตนเนอร์ ทำหน้าที่ กรองเศษตะกอน หรือเศษวัสดุที่มีอยู่ในไลน์  เพื่อป้องกันไม่ให้เศษไปติดหรือคาอยู่ในอุปกรณ์แต่ละชิ้น  อาจจะทำให้ในไลน์สะอาดรวมถึงยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยครับ  ข้อสำคัญ ถ้ามีเศษไปติดหรืออุดตันทำให้มีผลต่ออัตราการไหลที่น้อยลงหรือ ดรอป ดาวน์ในไลน์
-

เช็ควาล์วทองเหลือง(Brass Check Valve)

06
เช็ควาล์ว หรือวาล์วกันกลับ  มีหน้าที่ป้องกันการไหลกลับของไหลหรือของเหลว  เพื่อป้องกันการเกิด Water Hammer ซึ่งอาจทำให้มีเสียงดังหรือทำให้ท่อหรืออุปกรณ์แตกหรือเสียหายได้  มีรุ่นที่สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอน หรือแนวตั้ง   คือเช็ควาล์วสปริง

-

โกล์ววาล์วทองเหลือง(Globe Valve)

07
โกล์ววาล์ว คือ วาล์วสำหรับปรับหรี่อัตราการไหล  เพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการ  ลักษณะรูปร่างภายนอกจะคล้ายกับเกตวาล์ว
-

เกตวาล์วทองเหลือง(Brass Gate Valve)

08
ประตูน้ำหรือเกตวาล์ว  คือ วาล์วที่ทำหน้าที่เปิด หรือ ปิด ของไหล ของเหลว ผ่านไปตามไลน์ การใช้งานควรจะเปิด หรือ ปิดให้สุด
-

บอลวาล์วทองเหลือง(Brass Ball Valve)

09
บอลวาล์ว สามารถใช้ทดแทนพวกเกตวาล์ว หรือ โกล์ววาล์วได้  และสามารถใช้งานได้ง่ายกว่า  เนื่องจากสามารถหยุดของไหลหรือของเหลว  โดยการสับ 90 องศา หรือ Quater Turn เพื่อทำการเปิด หรือ ปิด หรือทำการสับที่ 30 องศา หรือ 45 องศา เพื่อทำการปรับหรี่ของอัตราการไหลได้
-

WIRELESS LOGGING STATION LR8410

10
วายสแตนเนอร์ ทำหน้าที่ กรองเศษตะกอน หรือเศษวัสดุที่มีอยู่ในไลน์  เพื่อป้องกันไม่ให้เศษไปติดหรือคาอยู่ในอุปกรณ์แต่ละชิ้น  อาจจะทำให้ในไลน์สะอาดรวมถึงยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยครับ  ข้อสำคัญ ถ้ามีเศษไปติดหรืออุดตันทำให้มีผลต่ออัตราการไหลที่น้อยลงหรือ ดรอป ดาวน์ในไลน์
-

เช็ควาล์วเหล็กดักไทล์(Ductile Iron Check Valve)

11
เช็ควาล์ว หรือวาล์วกันกลับ  มีหน้าที่ป้องกันการไหลกลับของไหลหรือของเหลว  เพื่อป้องกันการเกิด Water Hammer ซึ่งอาจทำให้มีเสียงดังหรือทำให้ท่อหรืออุปกรณ์แตกหรือเสียหายได้
-

โกล์ววาล์วเหล็กดักไทล์(Ductile Iron Globe Valve)

12
โกล์ววาล์วเหล็กดักไทล์ เหมาะสำหรับงานไอน้ำ  โดยปกติแล้วจะใช้โกล์ววาล์วเป็นอุปกรณ์ในการกำหนดหรือควบคุมอัตราการไหลของไอน้ำที่จะนำไปใช้ในการผลิต  จะมี 2 แบบ ได้แก่ แกรนด์แพคกิ้ง และเบโลว์ ซีล
-

เกตวาล์วเหล็กดักไทล์(Ductile Iron Gate Valve)

13
ประตูน้ำหรือเกตวาล์ว  คือ วาล์วที่ทำหน้าที่เปิด หรือ ปิด ของไหล ของเหลว ผ่านไปตามไลน์ การใช้งานควรจะเปิด หรือ ปิดให้สุด
-

บอลวาล์วเหล็กดักไทล์(Ductile Iron Ball Valve)

14
บอลวาล์ว สามารถใช้ทดแทนพวกเกตวาล์ว หรือ โกล์ววาล์วได้  และสามารถใช้งานได้ง่ายกว่า  เนื่องจากสามารถหยุดของไหลหรือของเหลว  โดยการสับ 90 องศา หรือ Quater Turn เพื่อทำการเปิด หรือ ปิด หรือทำการสับที่ 30 องศา หรือ 45 องศา เพื่อทำการปรับหรี่ของอัตราการไหลได้
-
07

Price 140 bath

15
09
14
THAIYALOGO
BKK211
26-8-2558-11-19-30
LINKK